مسابقه ها

جام خلیج فارس هفته16-جمعه1دی96
دی ۰۱, ۱۳۹۶
۶:۳۰ ب.ظ پدیده مشهد 1 - 1 پیکان تهران
۷:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۷:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 3 - 1 نفت تهران
۸:۵۰ ب.ظ سایپا تهران 1 - 1 سپاهان اصفهان
جام خلیج فارس هفته16-یکشنبه3دی96
دی ۰۳, ۱۳۹۶
۷:۰۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 3 - 0 استقلال خوزستان
۷:۳۰ ب.ظ استقلال تهران 4 - 0 صنعت نفت آبادان
۹:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 0 - 2 گسترش فولادتبریز
۱۰:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 1 پرسپولیس تهران
جام خلیج فارس هفته17-پنجشنبه7دی96
دی ۰۷, ۱۳۹۶
۷:۳۰ ب.ظ استقلال خوزستان 0 - 3 استقلال تهران
جام خلیج فارس هفته17-جمعه8دی96
دی ۰۸, ۱۳۹۶
۷:۰۰ ب.ظ سیاه جامگان 2 - 0 سپیدرود رشت
۷:۰۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
۷:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 0 - 1 ذوب آهن
۷:۳۰ ب.ظ پیکان تهران 1 - 1 پارس جنوبی جم
۷:۳۰ ب.ظ نفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان
۷:۴۵ ب.ظ سپاهان اصفهان 4 - 0 پدیده مشهد
۹:۱۵ ب.ظ صنعت نفت آبادان 3 - 0 سایپا تهران
جام خلیج فارس هفته18-5شنبه14دی96
دی ۱۳, ۱۳۹۶
۵:۳۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 0 - 0 سپاهان اصفهان
دی ۱۴, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 1 سیاه جامگان
جام خلیج فارس هفته18-جمعه15دی96
دی ۱۵, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 0 - 0 استقلال تهران
۳:۳۰ ب.ظ پدیده مشهد 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۴:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 پیکان تهران
۴:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 1 - 2 گسترش فولادتبریز
۵:۳۰ ب.ظ سایپا تهران 3 - 2 استقلال خوزستان
۵:۳۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتسال هفته26-چهارشنبه20دی96
دی ۲۰, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ هیات فوتبال قم 1 - 1 مقاومت البرز
۴:۰۰ ب.ظ مس سونگون 4 - 0 شهروند ساری
۵:۰۰ ب.ظ فرش آرا 1 - 2 تاسیسان دریایی
۵:۰۰ ب.ظ مقاومت قرچک 4 - 2 ارژن شیراز
۵:۰۰ ب.ظ آتلیه طهران قم 4 - 2 شهرداری ساوه
۵:۰۰ ب.ظ حفاری اهواز 7 - 3 گیتی پسند
۵:۰۰ ب.ظ پارسیان شهر قدس 4 - 5 آذرخش بندرعباس
جام خلیج فارس هفته19-پنجشنبه21دی96
دی ۲۱, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ پیکان تهران 0 - 0 سپیدرود رشت
۴:۰۰ ب.ظ نفت تهران 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
۴:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
جام خلیج فارس هفته19-جمعه22دی96
دی ۲۲, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 1 پرسپولیس تهران
۳:۳۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 1 - 1 فولاد خوزستان
۴:۰۰ ب.ظ سپاهان اصفهان 1 - 2 ذوب آهن
۵:۳۵ ب.ظ استقلال تهران 1 - 1 سایپا تهران
۶:۰۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته یک آزادگان هفته19-یکشنبه24دی96
دی ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 صبای قم
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 3 - 0 ماشین سازی تبریز
۳:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 3 بادران تهران
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 مس رفسنجان
۳:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 2 - 1 مس کرمان
۳:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 3 - 1 نساجی مازندران
۳:۰۰ ب.ظ راه آهن 0 - 0 برق جدید شیراز
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 1 شهرداری ماهشهر
۳:۰۰ ب.ظ ملوان 1 - 0 اکسین البرز
جام خلیج فارس هفته20-پنجشنبه28دی96
دی ۲۸, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 1 - 2 سایپا تهران
۴:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 صنعت نفت آبادان
۴:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 1 - 1 استقلال خوزستان
۴:۳۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 1 - 1 گسترش فولادتبریز
جام خلیج فارس هفته20-جمعه29دی96
دی ۲۹, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ پدیده مشهد 0 - 0 استقلال تهران
۴:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان - پیکان تهران
۴:۰۰ ب.ظ نفت تهران 4 - 1 سیاه جامگان
۴:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 2 - 1 سپاهان اصفهان
جام خلیج فارس هفته21-چهارشنبه4بهمن96
بهمن ۰۴, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن
جام خلیج فارس هفته21-پنج شنبه5بهمن96
بهمن ۰۵, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 1 - 1 نفت تهران
۴:۳۰ ب.ظ سایپا تهران 1 - 0 پدیده مشهد
۴:۳۰ ب.ظ استقلال تهران 4 - 0 پارس جنوبی جم
۶:۱۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 3 - 0 سپیدرود رشت
جام خلیج فارس هفته21-جمعه6بهمن96
بهمن ۰۶, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۴:۱۵ ب.ظ سپاهان اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان
۴:۳۰ ب.ظ پیکان تهران 1 - 3 پرسپولیس تهران
لیگ دسته یک آزادگان هفته21-یکشنبه8بهمن96
بهمن ۰۸, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 مس رفسنجان
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
۳:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 2 ماشین سازی تبریز
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 بادران تهران
۳:۰۰ ب.ظ خونه به خونه - نساجی مازندران
۳:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 5 - 1 مس کرمان
۳:۰۰ ب.ظ راه آهن - اکسین البرز
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 0 برق جدید شیراز
۳:۰۰ ب.ظ ملوان - صبای قم
لیگ دسته یک آزادگان هقته22-شنبه14بهمن96
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 0 راه آهن
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 1 - 1 خونه به خونه
۳:۰۰ ب.ظ اکسین البرز 1 - 0 برق جدید شیراز
۳:۰۰ ب.ظ مس کرمان 1 - 1 ملوان
۳:۰۰ ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 شهرداری ماهشهر
۳:۰۰ ب.ظ مس رفسنجان 1 - 0 گلگهر سیرجان
۳:۰۰ ب.ظ صبای قم 3 - 4 ایران جوان بوشهر
۳:۰۰ ب.ظ بادران تهران 1 - 1 شهرداری تبریز
۳:۱۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 2 آلومینیوم اراک
جام خلیج فارس هقته22-شنبه14بهمن96
۴:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
جام خلیج فارس هفته22-یکشنبه15بهمن96
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 استقلال تهران
جام خلیج فارس هفته23-چهارشنبه18بهمن96
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 2 - 1 گسترش فولادتبریز
۶:۰۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 0 - 3 پرسپولیس تهران
جام خلیج فارس هفته23-پنجشنبه19بهمن96
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶
۵:۰۰ ب.ظ سایپا تهران 4 - 2 ذوب آهن
۵:۰۰ ب.ظ استقلال تهران 3 - 0 سپیدرود رشت
جام خلیج فارس هفته23-جمعه20بهمن96
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ پدیده مشهد 1 - 2 پارس جنوبی جم
۴:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 0 - 0 فولاد خوزستان
۴:۰۰ ب.ظ پیکان تهران 2 - 1 سیاه جامگان
۵:۰۰ ب.ظ سپاهان اصفهان 0 - 0 نفت تهران
لیگ دسته یک آزادگان هفته23-دوشنبه23بهمن96
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ برق جدید شیراز 0 - 1 مس کرمان
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 1 - 2 مس رفسنجان
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 2 - 2 ماشین سازی تبریز
۳:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 1 فجرسپاسی
لیگ دسته یک آزادگان هفته23-سه شنبه24بهمن96
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ ملوان 3 - 0 نساجی مازندران
۳:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 5 - 1 صبای قم
۳:۰۰ ب.ظ راه آهن 0 - 4 بادران تهران
۳:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ دسته یک آزادگان هقته23-چهارشنبه25بهمن96
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 0 اکسین البرز
لیگ دسته یک آزادگان هفته24-یکشنبه29بهمن96
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ بادران تهران 1 - 1 گلگهر سیرجان
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 3 - 0 آلومینیوم اراک
۳:۰۰ ب.ظ مس رفسنجان 0 - 0 ملوان
۳:۰۰ ب.ظ صبای قم 1 - 1 برق جدید شیراز
۳:۳۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 راه آهن
۳:۳۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 2 خونه به خونه
لیگ دسته یک آزادگان هفته24-دوشنبه30بهمن96
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ مس کرمان 1 - 0 شهرداری ماهشهر
۳:۰۰ ب.ظ نساجی مازندران 2 - 2 اکسین البرز
۳:۱۵ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 2 شهرداری تبریز
جام خلیج فارس هفته24-جمعه4اسفند96
اسفند ۰۴, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 0 - 3 پیکان تهران
۴:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 2 - 0 سایپا تهران
۴:۳۰ ب.ظ نفت تهران - صنعت نفت آبادان
۴:۳۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 5 سپاهان اصفهان
جام خلیج فارس هفته24-شنبه5اسفند96
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶
۴:۳۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 پدیده مشهد
۴:۳۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
۵:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 4 استقلال تهران
۷:۳۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ دسته یک آزادگان هفته25-یکشنبه6اسفند96
اسفند ۰۶, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ راه آهن 1 - 0 مس رفسنجان
۳:۱۵ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 2 نساجی مازندران
۳:۱۵ ب.ظ ملوان 1 - 1 نفت مسجد سلیمان
۳:۱۵ ب.ظ خونه به خونه 1 - 0 بادران تهران
۳:۱۵ ب.ظ گلگهر سیرجان 1 - 1 فجرسپاسی
۳:۱۵ ب.ظ برق جدید شیراز 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۳:۱۵ ب.ظ اکسین البرز 1 - 1 مس کرمان
۳:۱۵ ب.ظ آلومینیوم اراک 2 - 1 ایران جوان بوشهر
۳:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 3 - 1 صبای قم
جام خلیج فارس هفته25-پنجشنبه10اسفند96
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 0 - 0 ذوب آهن
۴:۰۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 0 - 1 پیکان تهران
۴:۴۵ ب.ظ استقلال تهران 1 - 0 پرسپولیس تهران
جام خلیج فارس هفته25-جمعه11اسفند96
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ پدیده مشهد 1 - 0 سپیدرود رشت
۴:۳۰ ب.ظ سپاهان اصفهان 1 - 0 گسترش فولادتبریز
۴:۳۰ ب.ظ سایپا تهران 2 - 0 فولاد خوزستان
۶:۴۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 4 - 1 سیاه جامگان
جام خلیج فارس هفته25-شنبه12اسفند96
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
۴:۳۰ ب.ظ استقلال خوزستان 1 - 0 نفت تهران
لیگ دسته یک آزادگان هفته26-یکشنبه13اسفند96
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 0 - 0 خونه به خونه
۳:۳۰ ب.ظ بادران تهران 3 - 1 برق جدید شیراز
۳:۳۰ ب.ظ صبای قم 0 - 1 راه آهن
۳:۳۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 ملوان
۳:۳۰ ب.ظ فجرسپاسی 2 - 1 شهرداری ماهشهر
۳:۳۰ ب.ظ مس رفسنجان 0 - 0 اکسین البرز
۳:۳۰ ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 مس کرمان
۴:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 شهرداری تبریز
۴:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 1 گلگهر سیرجان
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-یک شنبه20اسفند96
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
۳:۴۵ ب.ظ راه آهن 1 - 7 فجرسپاسی
۳:۴۵ ب.ظ اکسین البرز 0 - 0 ماشین سازی تبریز
۳:۴۵ ب.ظ ملوان 0 - 0 ایران جوان بوشهر
۳:۴۵ ب.ظ گلگهر سیرجان 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۳:۴۵ ب.ظ مس کرمان 2 - 1 مس رفسنجان
۳:۴۵ ب.ظ برق جدید شیراز 0 - 1 نساجی مازندران
۳:۴۵ ب.ظ شهرداری تبریز 3 - 1 صبای قم
۴:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-چهار شنبه23اسفند96
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
۳:۴۵ ب.ظ خونه به خونه 0 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-شنبه26اسفند96
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ مس رفسنجان 0 - 0 نساجی مازندران
۴:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 2 ملوان
۴:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 2 - 0 برق جدید شیراز
۴:۰۰ ب.ظ صبای قم 0 - 2 مس کرمان
۴:۰۰ ب.ظ بادران تهران 2 - 2 اکسین البرز
۴:۱۵ ب.ظ ایران جوان بوشهر 3 - 2 راه آهن
۴:۱۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 1 - 1 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-دو شنبه28اسفند96
اسفند ۲۸, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 0 - 0 گلگهر سیرجان
۴:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 شهرداری تبریز
جام خلیج فارس هفته26-پنجشنبه9فروردین97
فروردین ۰۹, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب.ظ نفت تهران 1 - 2 استقلال تهران
۴:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 0 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ دسته یک آزادگان هفته29-پنجشنبه9فروردین97
۵:۰۰ ب.ظ راه آهن 0 - 3 خونه به خونه
۵:۰۰ ب.ظ برق جدید شیراز 1 - 1 مس رفسنجان
۵:۰۰ ب.ظ اکسین البرز 8 - 0 صبای قم
۵:۰۰ ب.ظ مس کرمان 1 - 2 نفت مسجد سلیمان
۵:۰۰ ب.ظ نساجی مازندران 4 - 1 بادران تهران
۵:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 1 - 1 آلومینیوم اراک
۵:۰۰ ب.ظ ملوان 2 - 1 فجرسپاسی
۵:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 1 ایران جوان بوشهر
۵:۳۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 ماشین سازی تبریز
جام خلیج فارس هفته26-پنجشنبه9فروردین97
۷:۴۵ ب.ظ پرسپولیس تهران 1 - 2 سایپا تهران
جام خلیج فارس هفته26-جمعه10فروردین97
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
۵:۰۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 1 استقلال خوزستان
۶:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 1 - 0 پارس جنوبی جم
۶:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
جام خلیج فارس هفته26-شنبه11فروردین97
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ پیکان تهران 1 - 0 سپاهان اصفهان
۸:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ دسته یک آزادگان هفته30-چهارشنبه15فروردین97
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
۵:۱۵ ب.ظ بادران تهران 1 - 0 مس رفسنجان
۵:۱۵ ب.ظ صبای قم 1 - 6 نساجی مازندران
۵:۱۵ ب.ظ ماشین سازی تبریز 0 - 1 مس کرمان
۵:۱۵ ب.ظ گلگهر سیرجان 0 - 0 ملوان
۵:۱۵ ب.ظ فجرسپاسی 2 - 0 اکسین البرز
۵:۱۵ ب.ظ آلومینیوم اراک 4 - 0 راه آهن
۵:۱۵ ب.ظ خونه به خونه 1 - 0 شهرداری تبریز
۵:۳۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 1 - 0 شهرداری ماهشهر
۵:۴۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 3 - 0 برق جدید شیراز
جام خلیج فارس هفته27-پنجشنبه16فروردین97
فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
۸:۰۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 1 - 0 پیکان تهران
جام خلیج فارس هفته27-جمعه17فروردین97
فروردین ۱۷, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 1 - 2 گسترش فولادتبریز
۶:۰۰ ب.ظ سایپا تهران 4 - 2 نفت تهران
۷:۴۵ ب.ظ استقلال تهران 4 - 1 سیاه جامگان
۸:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 0 - 0 فولاد خوزستان
جام خلیج فارس هفته27-شنبه18فروردین97
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ پدیده مشهد 0 - 1 پرسپولیس تهران
۶:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 3 - 0 سپیدرود رشت
۷:۰۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 1 - 1 سپاهان اصفهان
لیگ دسته یک آزادگان هفته31-سه شنبه21فروردین97
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
۵:۳۰ ب.ظ اکسین البرز 0 - 1 نفت مسجد سلیمان
۵:۳۰ ب.ظ ملوان 1 - 0 خونه به خونه
۵:۳۰ ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۵:۳۰ ب.ظ مس رفسنجان - صبای قم
۵:۳۰ ب.ظ شهرداری تبریز 1 - 3 فجرسپاسی
۵:۳۰ ب.ظ راه آهن 0 - 4 گلگهر سیرجان
۵:۳۰ ب.ظ برق جدید شیراز 1 - 1 ایران جوان بوشهر
۵:۳۰ ب.ظ مس کرمان 0 - 0 بادران تهران
۶:۰۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 0 آلومینیوم اراک
جام خلیج فارس هفته28-چهارشنبه22فروردین97
فروردین ۲۲, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 1 - 1 استقلال تهران
۸:۰۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 1 - 1 پارس جنوبی جم
جام خلیج فارس هفته28-پنجشنبه23فروردین97
فروردین ۲۳, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 1 ذوب آهن
لیگ دسته یک آزادگان هفته32-سه شنبه28فروردین97
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 1 مس رفسنجان
۶:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 0 - 0 نساجی مازندران
۶:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 0 - 1 مس کرمان
۶:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 1 - 1 اکسین البرز
۶:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 1 - 0 برق جدید شیراز
۶:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 5 - 2 شهرداری تبریز
۶:۰۰ ب.ظ بادران تهران 7 - 0 صبای قم
۶:۰۰ ب.ظ ملوان 1 - 0 راه آهن
۶:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 3 - 0 شهرداری ماهشهر
جام خلیج فارس هفته29-یکشنبه2اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۲, ۱۳۹۷
۷:۰۰ ب.ظ پدیده مشهد 2 - 1 سیاه جامگان
۷:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 پرسپولیس تهران
۷:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 3 - 2 سپاهان اصفهان
۷:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 0 - 0 فولاد خوزستان
۷:۰۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۷:۰۰ ب.ظ سایپا تهران 0 - 0 گسترش فولادتبریز
۷:۰۰ ب.ظ استقلال تهران 3 - 2 پیکان تهران
۷:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 3 - 0 نفت تهران
جام خلیج فارس هفته30-جمعه7اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۷, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ پیکان تهران 1 - 2 سایپا تهران
۶:۰۰ ب.ظ نفت تهران 0 - 1 ذوب آهن
۶:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 0 - 0 پدیده مشهد
۶:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
۶:۰۰ ب.ظ سپاهان اصفهان 0 - 1 استقلال تهران
۶:۰۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 1 پارس جنوبی جم
۷:۰۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 3 - 3 استقلال خوزستان
۸:۱۵ ب.ظ پرسپولیس تهران 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ دسته یک آزادگان هفته34-یک شنبه9اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 2 - 1 بادران تهران
۶:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 2 مس رفسنجان
۶:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 6 - 1 صبای قم
۶:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 2 - 0 مس کرمان
۶:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 2 اکسین البرز
۶:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 2 - 1 برق جدید شیراز
۶:۰۰ ب.ظ راه آهن 0 - 6 نساجی مازندران
۶:۰۰ ب.ظ ملوان 3 - 0 شهرداری تبریز
۶:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 3 - 2 شهرداری ماهشهر
دور اول First Round جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
خرداد ۲۴, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظ روسیه RUSSIA 5 - 0 عربستان سعودی Saudi Arabia
خرداد ۲۵, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ مصر Egypt مصر Egypt 0 - 1 اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay
۷:۳۰ ب.ظ مراکش Morroco مراکش Morroco 0 - 1 ایران Iran ایران Iran
۱۰:۳۰ ب.ظ پرتغال Portugal پرتغال Portugal 3 - 3 اسپانیا Spain اسپانیا Spain
خرداد ۲۶, ۱۳۹۷
۲:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 2 - 1 استرالیا Australia استرالیا Australia
۵:۳۰ ب.ظ آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina 1 - 1 ایسلند Iceland ایسلند Iceland
۸:۳۰ ب.ظ پرو Peru پرو Peru 0 - 1 دانمارک Denmark دانمارک Denmark
۱۱:۳۰ ب.ظ کرواسی Croatia کرواسی Croatia 2 - 0 نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria
خرداد ۲۷, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica 0 - 1 صربستان Serbia صربستان Serbia
۷:۳۰ ب.ظ آلمان Germany آلمان Germany 0 - 1 مکزیک Mexico مکزیک Mexico
۱۰:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 1 - 1 سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland
خرداد ۲۸, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ سوئد Sweden سوئد Sweden 1 - 0 کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea
۷:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 3 - 0 پاناما Panama پاناما Panama
۱۰:۳۰ ب.ظ تونس Tunisia تونس Tunisia 1 - 2 انگلیس England انگلیس England
خرداد ۲۹, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia 1 - 2 ژاپن Japan ژاپن Japan
۷:۳۰ ب.ظ لهستان Poland لهستان Poland 1 - 2 سنگال Senegal سنگال Senegal
۱۰:۳۰ ب.ظ روسیه RUSSIA 3 - 1 مصر Egypt مصر Egypt
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ پرتغال Portugal پرتغال Portugal 1 - 0 مراکش Morroco مراکش Morroco
۷:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay 1 - 0 عربستان سعودی Saudi Arabia
۱۰:۳۰ ب.ظ ایران Iran ایران Iran 0 - 1 اسپانیا Spain اسپانیا Spain
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ دانمارک Denmark دانمارک Denmark 1 - 1 استرالیا Australia استرالیا Australia
۷:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 1 - 0 پرو Peru پرو Peru
۱۰:۳۰ ب.ظ آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina 0 - 3 کرواسی Croatia کرواسی Croatia
تیر ۰۱, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 2 - 0 کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica
۷:۳۰ ب.ظ نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria 2 - 0 ایسلند Iceland ایسلند Iceland
۱۰:۳۰ ب.ظ صربستان Serbia صربستان Serbia 1 - 2 سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland
تیر ۰۲, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 5 - 2 تونس Tunisia تونس Tunisia
۷:۳۰ ب.ظ کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea 1 - 2 مکزیک Mexico مکزیک Mexico
۱۰:۳۰ ب.ظ آلمان Germany آلمان Germany 2 - 1 سوئد Sweden سوئد Sweden
تیر ۰۳, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ انگلیس England انگلیس England 6 - 1 پاناما Panama پاناما Panama
۷:۳۰ ب.ظ ژاپن Japan ژاپن Japan 2 - 2 سنگال Senegal سنگال Senegal
۱۰:۳۰ ب.ظ لهستان Poland لهستان Poland 0 - 3 کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia
تیر ۰۴, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay 3 - 0 روسیه RUSSIA
۶:۳۰ ب.ظ عربستان سعودی Saudi Arabia 2 - 1 مصر Egypt مصر Egypt
۱۰:۳۰ ب.ظ ایران Iran ایران Iran 1 - 1 پرتغال Portugal پرتغال Portugal
۱۰:۳۰ ب.ظ اسپانیا Spain اسپانیا Spain 2 - 2 مراکش Morroco مراکش Morroco
تیر ۰۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ دانمارک Denmark دانمارک Denmark 0 - 0 فرانسه France فرانسه France
۶:۳۰ ب.ظ استرالیا Australia استرالیا Australia 0 - 2 پرو Peru پرو Peru
۱۰:۳۰ ب.ظ نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria 1 - 2 آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina
۱۰:۳۰ ب.ظ ایسلند Iceland ایسلند Iceland 1 - 2 کرواسی Croatia کرواسی Croatia
تیر ۰۶, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea 2 - 0 آلمان Germany آلمان Germany
۶:۳۰ ب.ظ مکزیک Mexico مکزیک Mexico 0 - 3 سوئد Sweden سوئد Sweden
۱۰:۳۰ ب.ظ صربستان Serbia صربستان Serbia 0 - 2 برزیل Brazil برزیل Brazil
۱۰:۳۰ ب.ظ سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland 2 - 2 کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica
تیر ۰۷, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ ژاپن Japan ژاپن Japan 0 - 1 لهستان Poland لهستان Poland
۶:۳۰ ب.ظ سنگال Senegal سنگال Senegal 0 - 1 کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia
۱۰:۳۰ ب.ظ انگلیس England انگلیس England 0 - 1 بلژیک Belgium بلژیک Belgium
۱۰:۳۰ ب.ظ پاناما Panama پاناما Panama 1 - 2 تونس Tunisia تونس Tunisia
یک هشتم نهایی(دور Round of 16)جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
تیر ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 4 - 3 آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina
۱۰:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay 2 - 1 پرتغال Portugal پرتغال Portugal
تیر ۱۰, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ اسپانیا Spain اسپانیا Spain 1 - 1 روسیه RUSSIA
۱۰:۳۰ ب.ظ کرواسی Croatia کرواسی Croatia 1 - 1 دانمارک Denmark دانمارک Denmark
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 2 - 0 مکزیک Mexico مکزیک Mexico
۱۰:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 3 - 2 ژاپن Japan ژاپن Japan
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ سوئد Sweden سوئد Sweden 1 - 0 سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland
۱۰:۳۰ ب.ظ کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia 1 - 1 انگلیس England انگلیس England
یک چهارم نهایی Quarter-finals
تیر ۱۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay 0 - 2 فرانسه France فرانسه France
۱۰:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 1 - 2 بلژیک Belgium بلژیک Belgium
تیر ۱۶, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ سوئد Sweden سوئد Sweden 0 - 2 انگلیس England انگلیس England
۱۰:۳۰ ب.ظ روسیه RUSSIA 2 - 2 کرواسی Croatia کرواسی Croatia
نیمه نهایی Semi-finals
تیر ۱۹, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 1 - 0 بلژیک Belgium بلژیک Belgium
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظ کرواسی Croatia کرواسی Croatia 2 - 1 انگلیس England انگلیس England
رده بندی Play-off for third place
تیر ۲۳, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 2 - 0 انگلیس England انگلیس England
نهایی Final جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
تیر ۲۴, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 4 - 2 کرواسی Croatia کرواسی Croatia