مسابقه ها

لیگ دسته یک آزادگان هفته26-یکشنبه13اسفند96
ماه،روز و سال
2:30 ب.ظ ماشین سازی تبریز 0 - 0 خونه به خونه
2:30 ب.ظ بادران تهران 3 - 1 برق جدید شیراز
2:30 ب.ظ صبای قم 0 - 1 راه آهن
2:30 ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 ملوان
2:30 ب.ظ فجرسپاسی 2 - 1 شهرداری ماهشهر
2:30 ب.ظ مس رفسنجان 0 - 0 اکسین البرز
2:30 ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 مس کرمان
3:00 ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 شهرداری تبریز
3:00 ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 1 گلگهر سیرجان
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-یک شنبه20اسفند96
2:45 ب.ظ راه آهن 1 - 7 فجرسپاسی
2:45 ب.ظ اکسین البرز 0 - 0 ماشین سازی تبریز
2:45 ب.ظ ملوان 0 - 0 ایران جوان بوشهر
2:45 ب.ظ گلگهر سیرجان 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
2:45 ب.ظ مس کرمان 2 - 1 مس رفسنجان
2:45 ب.ظ برق جدید شیراز 0 - 1 نساجی مازندران
2:45 ب.ظ شهرداری تبریز 3 - 1 صبای قم
3:15 ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-چهار شنبه23اسفند96
2:45 ب.ظ خونه به خونه 0 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-شنبه26اسفند96
3:00 ب.ظ مس رفسنجان 0 - 0 نساجی مازندران
3:00 ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 2 ملوان
3:00 ب.ظ فجرسپاسی 2 - 0 برق جدید شیراز
3:00 ب.ظ صبای قم 0 - 2 مس کرمان
3:00 ب.ظ بادران تهران 2 - 2 اکسین البرز
3:15 ب.ظ ایران جوان بوشهر 3 - 2 راه آهن
3:15 ب.ظ نفت مسجد سلیمان 1 - 1 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-دو شنبه28اسفند96
3:00 ب.ظ خونه به خونه 0 - 0 گلگهر سیرجان
3:00 ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 شهرداری تبریز