تیم ها

نفت مسجد سلیمان

بازی می کند: لیگ دسته اول
سالن ها:
  1. همه تیم ها
عکس:

مسابقات

لیگ دسته یک آزادگان هفته19-یکشنبه24دی96
دی ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 صبای قم
لیگ دسته یک آزادگان هفته21-یکشنبه8بهمن96
بهمن ۰۸, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ دسته یک آزادگان هقته22-شنبه14بهمن96
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 2 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته23-سه شنبه24بهمن96
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ دسته یک آزادگان هفته24-یکشنبه29بهمن96
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 راه آهن
لیگ دسته یک آزادگان هفته25-یکشنبه6اسفند96
اسفند ۰۶, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ ملوان 1 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ دسته یک آزادگان هفته26-یکشنبه13اسفند96
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-یک شنبه20اسفند96
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
۳:۴۵ ب.ظ گلگهر سیرجان 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-شنبه26اسفند96
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
۴:۱۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 1 - 1 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته29-پنجشنبه9فروردین97
فروردین ۰۹, ۱۳۹۷
۵:۰۰ ب.ظ مس کرمان 1 - 2 نفت مسجد سلیمان
لیگ دسته یک آزادگان هفته30-چهارشنبه15فروردین97
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
۵:۴۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 3 - 0 برق جدید شیراز
لیگ دسته یک آزادگان هفته31-سه شنبه21فروردین97
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
۵:۳۰ ب.ظ اکسین البرز 0 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ دسته یک آزادگان هفته32-سه شنبه28فروردین97
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 0 - 0 نساجی مازندران
لیگ دسته یک آزادگان هفته34-یک شنبه9اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 2 مس رفسنجان

مشاهده همه تیم ها