تیم ها

شهرداری ماهشهر

بازی می کند: لیگ دسته اول
سالن ها:
  1. همه تیم ها
عکس:

مسابقات

لیگ دسته یک آزادگان هفته19-یکشنبه24دی96
دی ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 1 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته21-یکشنبه8بهمن96
بهمن ۰۸, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 مس رفسنجان
لیگ دسته یک آزادگان هقته22-شنبه14بهمن96
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هقته23-چهارشنبه25بهمن96
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 0 اکسین البرز
لیگ دسته یک آزادگان هفته24-دوشنبه30بهمن96
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ مس کرمان 1 - 0 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته25-یکشنبه6اسفند96
اسفند ۰۶, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 3 - 1 صبای قم
لیگ دسته یک آزادگان هفته26-یکشنبه13اسفند96
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ فجرسپاسی 2 - 1 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-یک شنبه20اسفند96
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
۴:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-شنبه26اسفند96
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
۴:۱۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 1 - 1 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته29-پنجشنبه9فروردین97
فروردین ۰۹, ۱۳۹۷
۵:۳۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته30-چهارشنبه15فروردین97
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
۵:۳۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 1 - 0 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته31-سه شنبه21فروردین97
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته32-سه شنبه28فروردین97
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 3 - 0 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته34-یک شنبه9اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 3 - 2 شهرداری ماهشهر

مشاهده همه تیم ها