تیم ها

ماشین سازی تبریز

بازی می کند: لیگ دسته اول
سالن ها:
  1. همه تیم ها
عکس:

مسابقات

لیگ دسته یک آزادگان هفته19-یکشنبه24دی96
دی ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 3 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته21-یکشنبه8بهمن96
بهمن ۰۸, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هقته22-شنبه14بهمن96
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 0 راه آهن
لیگ دسته یک آزادگان هفته23-دوشنبه23بهمن96
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 2 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته24-دوشنبه30بهمن96
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 2 شهرداری تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته25-یکشنبه6اسفند96
اسفند ۰۶, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ برق جدید شیراز 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته26-یکشنبه13اسفند96
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 0 - 0 خونه به خونه
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-یک شنبه20اسفند96
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
۳:۴۵ ب.ظ اکسین البرز 0 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-شنبه26اسفند96
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 2 ملوان
لیگ دسته یک آزادگان هفته29-پنجشنبه9فروردین97
فروردین ۰۹, ۱۳۹۷
۵:۳۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته30-چهارشنبه15فروردین97
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
۵:۱۵ ب.ظ ماشین سازی تبریز 0 - 1 مس کرمان
لیگ دسته یک آزادگان هفته31-سه شنبه21فروردین97
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
۵:۳۰ ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته32-سه شنبه28فروردین97
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 1 مس رفسنجان
لیگ دسته یک آزادگان هفته34-یک شنبه9اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 2 - 1 بادران تهران

مشاهده همه تیم ها