تیم ها

آلومینیوم اراک

بازی می کند: لیگ دسته اول
سالن ها:
  1. همه تیم ها
عکس:

مسابقات

لیگ دسته یک آزادگان هفته19-یکشنبه24دی96
دی ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 مس رفسنجان
لیگ دسته یک آزادگان هفته21-یکشنبه8بهمن96
بهمن ۰۸, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 بادران تهران
لیگ دسته یک آزادگان هقته22-شنبه14بهمن96
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 2 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته23-دوشنبه23بهمن96
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 2 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته24-یکشنبه29بهمن96
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 3 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته25-یکشنبه6اسفند96
اسفند ۰۶, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ آلومینیوم اراک 2 - 1 ایران جوان بوشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته26-یکشنبه13اسفند96
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 ملوان
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-چهار شنبه23اسفند96
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
۳:۴۵ ب.ظ خونه به خونه 0 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-دو شنبه28اسفند96
اسفند ۲۸, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته29-پنجشنبه9فروردین97
فروردین ۰۹, ۱۳۹۷
۵:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 1 - 1 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته30-چهارشنبه15فروردین97
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
۵:۱۵ ب.ظ آلومینیوم اراک 4 - 0 راه آهن
لیگ دسته یک آزادگان هفته31-سه شنبه21فروردین97
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته32-سه شنبه28فروردین97
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 1 - 0 برق جدید شیراز
لیگ دسته یک آزادگان هفته34-یک شنبه9اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 2 اکسین البرز

مشاهده همه تیم ها