جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه FIFA WORLD CUP RUSSIA

دور اول First Round جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
خرداد ۲۴, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظ روسیه RUSSIA 5 - 0 عربستان سعودی Saudi Arabia
خرداد ۲۵, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ مصر Egypt مصر Egypt 0 - 1 اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay
۷:۳۰ ب.ظ مراکش Morroco مراکش Morroco 0 - 1 ایران Iran ایران Iran
۱۰:۳۰ ب.ظ پرتغال Portugal پرتغال Portugal 3 - 3 اسپانیا Spain اسپانیا Spain
خرداد ۲۶, ۱۳۹۷
۲:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 2 - 1 استرالیا Australia استرالیا Australia
۵:۳۰ ب.ظ آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina 1 - 1 ایسلند Iceland ایسلند Iceland
۸:۳۰ ب.ظ پرو Peru پرو Peru 0 - 1 دانمارک Denmark دانمارک Denmark
۱۱:۳۰ ب.ظ کرواسی Croatia کرواسی Croatia 2 - 0 نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria
خرداد ۲۷, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica 0 - 1 صربستان Serbia صربستان Serbia
۷:۳۰ ب.ظ آلمان Germany آلمان Germany 0 - 1 مکزیک Mexico مکزیک Mexico
۱۰:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 1 - 1 سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland
خرداد ۲۸, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ سوئد Sweden سوئد Sweden 1 - 0 کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea
۷:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 3 - 0 پاناما Panama پاناما Panama
۱۰:۳۰ ب.ظ تونس Tunisia تونس Tunisia 1 - 2 انگلیس England انگلیس England
خرداد ۲۹, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia 1 - 2 ژاپن Japan ژاپن Japan
۷:۳۰ ب.ظ لهستان Poland لهستان Poland 1 - 2 سنگال Senegal سنگال Senegal
۱۰:۳۰ ب.ظ روسیه RUSSIA - مصر Egypt مصر Egypt
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ پرتغال Portugal پرتغال Portugal - مراکش Morroco مراکش Morroco
۷:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay - عربستان سعودی Saudi Arabia
۱۰:۳۰ ب.ظ ایران Iran ایران Iran 0 - 1 اسپانیا Spain اسپانیا Spain
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ دانمارک Denmark دانمارک Denmark - استرالیا Australia استرالیا Australia
۷:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France - پرو Peru پرو Peru
۱۰:۳۰ ب.ظ آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina - کرواسی Croatia کرواسی Croatia
تیر ۰۱, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil - کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica
۷:۳۰ ب.ظ نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria - ایسلند Iceland ایسلند Iceland
۱۰:۳۰ ب.ظ صربستان Serbia صربستان Serbia - سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland
تیر ۰۲, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium - تونس Tunisia تونس Tunisia
۷:۳۰ ب.ظ کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea - مکزیک Mexico مکزیک Mexico
۱۰:۳۰ ب.ظ آلمان Germany آلمان Germany - سوئد Sweden سوئد Sweden
تیر ۰۳, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ انگلیس England انگلیس England - پاناما Panama پاناما Panama
۷:۳۰ ب.ظ ژاپن Japan ژاپن Japan - سنگال Senegal سنگال Senegal
۱۰:۳۰ ب.ظ لهستان Poland لهستان Poland - کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia
تیر ۰۴, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay - روسیه RUSSIA
۶:۳۰ ب.ظ عربستان سعودی Saudi Arabia - مصر Egypt مصر Egypt
۱۰:۳۰ ب.ظ ایران Iran ایران Iran - پرتغال Portugal پرتغال Portugal
۱۰:۳۰ ب.ظ اسپانیا Spain اسپانیا Spain - مراکش Morroco مراکش Morroco
تیر ۰۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ دانمارک Denmark دانمارک Denmark - فرانسه France فرانسه France
۶:۳۰ ب.ظ استرالیا Australia استرالیا Australia - پرو Peru پرو Peru
۱۰:۳۰ ب.ظ نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria - آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina
۱۰:۳۰ ب.ظ ایسلند Iceland ایسلند Iceland - کرواسی Croatia کرواسی Croatia
تیر ۰۶, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea - آلمان Germany آلمان Germany
۶:۳۰ ب.ظ مکزیک Mexico مکزیک Mexico - سوئد Sweden سوئد Sweden
۱۰:۳۰ ب.ظ صربستان Serbia صربستان Serbia - برزیل Brazil برزیل Brazil
۱۰:۳۰ ب.ظ سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland - کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica
تیر ۰۷, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ ژاپن Japan ژاپن Japan - لهستان Poland لهستان Poland
۶:۳۰ ب.ظ سنگال Senegal سنگال Senegal - کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia
۱۰:۳۰ ب.ظ انگلیس England انگلیس England - بلژیک Belgium بلژیک Belgium
۱۰:۳۰ ب.ظ پاناما Panama پاناما Panama - تونس Tunisia تونس Tunisia
دور Round of 16 جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
تیر ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ 1C - 2D
۱۰:۳۰ ب.ظ 1A - 2B
تیر ۱۰, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ 1B - 2A
۱۰:۳۰ ب.ظ 1D - 2C
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ 1E - 2F
۱۰:۳۰ ب.ظ 1G - 2H
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ 1F - 2E
۱۰:۳۰ ب.ظ 1H - 2G
یک چهارم نهایی Quarter-finals
تیر ۱۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ W49 - W50
۱۰:۳۰ ب.ظ W53 - W54
تیر ۱۶, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ W55 - W56
۱۰:۳۰ ب.ظ W51 - W52
نیمه نهایی Semi-finals
تیر ۱۹, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظ W57 - W58
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظ W59 - W60
بازی حذفی برای جایگاه سوم Play-off for third place
تیر ۲۳, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ L61 - L62
نهایی Final جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
تیر ۲۴, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظ W61 - W62