جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه FIFA WORLD CUP RUSSIA

دور اول First Round جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
خرداد ۲۴, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظ روسیه RUSSIA 5 - 0 عربستان سعودی Saudi Arabia
خرداد ۲۵, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ مصر Egypt مصر Egypt 0 - 1 اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay
۷:۳۰ ب.ظ مراکش Morroco مراکش Morroco 0 - 1 ایران Iran ایران Iran
۱۰:۳۰ ب.ظ پرتغال Portugal پرتغال Portugal 3 - 3 اسپانیا Spain اسپانیا Spain
خرداد ۲۶, ۱۳۹۷
۲:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 2 - 1 استرالیا Australia استرالیا Australia
۵:۳۰ ب.ظ آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina 1 - 1 ایسلند Iceland ایسلند Iceland
۸:۳۰ ب.ظ پرو Peru پرو Peru 0 - 1 دانمارک Denmark دانمارک Denmark
۱۱:۳۰ ب.ظ کرواسی Croatia کرواسی Croatia 2 - 0 نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria
خرداد ۲۷, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica 0 - 1 صربستان Serbia صربستان Serbia
۷:۳۰ ب.ظ آلمان Germany آلمان Germany 0 - 1 مکزیک Mexico مکزیک Mexico
۱۰:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 1 - 1 سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland
خرداد ۲۸, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ سوئد Sweden سوئد Sweden 1 - 0 کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea
۷:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 3 - 0 پاناما Panama پاناما Panama
۱۰:۳۰ ب.ظ تونس Tunisia تونس Tunisia 1 - 2 انگلیس England انگلیس England
خرداد ۲۹, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia 1 - 2 ژاپن Japan ژاپن Japan
۷:۳۰ ب.ظ لهستان Poland لهستان Poland 1 - 2 سنگال Senegal سنگال Senegal
۱۰:۳۰ ب.ظ روسیه RUSSIA 3 - 1 مصر Egypt مصر Egypt
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ پرتغال Portugal پرتغال Portugal 1 - 0 مراکش Morroco مراکش Morroco
۷:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay 1 - 0 عربستان سعودی Saudi Arabia
۱۰:۳۰ ب.ظ ایران Iran ایران Iran 0 - 1 اسپانیا Spain اسپانیا Spain
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ دانمارک Denmark دانمارک Denmark 1 - 1 استرالیا Australia استرالیا Australia
۷:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 1 - 0 پرو Peru پرو Peru
۱۰:۳۰ ب.ظ آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina 0 - 3 کرواسی Croatia کرواسی Croatia
تیر ۰۱, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 2 - 0 کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica
۷:۳۰ ب.ظ نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria 2 - 0 ایسلند Iceland ایسلند Iceland
۱۰:۳۰ ب.ظ صربستان Serbia صربستان Serbia 1 - 2 سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland
تیر ۰۲, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 5 - 2 تونس Tunisia تونس Tunisia
۷:۳۰ ب.ظ کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea 1 - 2 مکزیک Mexico مکزیک Mexico
۱۰:۳۰ ب.ظ آلمان Germany آلمان Germany 2 - 1 سوئد Sweden سوئد Sweden
تیر ۰۳, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب.ظ انگلیس England انگلیس England 6 - 1 پاناما Panama پاناما Panama
۷:۳۰ ب.ظ ژاپن Japan ژاپن Japan 2 - 2 سنگال Senegal سنگال Senegal
۱۰:۳۰ ب.ظ لهستان Poland لهستان Poland 0 - 3 کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia
تیر ۰۴, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay 3 - 0 روسیه RUSSIA
۶:۳۰ ب.ظ عربستان سعودی Saudi Arabia 2 - 1 مصر Egypt مصر Egypt
۱۰:۳۰ ب.ظ ایران Iran ایران Iran 1 - 1 پرتغال Portugal پرتغال Portugal
۱۰:۳۰ ب.ظ اسپانیا Spain اسپانیا Spain 2 - 2 مراکش Morroco مراکش Morroco
تیر ۰۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ دانمارک Denmark دانمارک Denmark 0 - 0 فرانسه France فرانسه France
۶:۳۰ ب.ظ استرالیا Australia استرالیا Australia 0 - 2 پرو Peru پرو Peru
۱۰:۳۰ ب.ظ نیجریه Nigeria نیجریه Nigeria 1 - 2 آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina
۱۰:۳۰ ب.ظ ایسلند Iceland ایسلند Iceland 1 - 2 کرواسی Croatia کرواسی Croatia
تیر ۰۶, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ کره جنوبی South Korea کره جنوبی South Korea 2 - 0 آلمان Germany آلمان Germany
۶:۳۰ ب.ظ مکزیک Mexico مکزیک Mexico 0 - 3 سوئد Sweden سوئد Sweden
۱۰:۳۰ ب.ظ صربستان Serbia صربستان Serbia 0 - 2 برزیل Brazil برزیل Brazil
۱۰:۳۰ ب.ظ سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland 2 - 2 کاستاریکا Costa Rica کاستاریکا Costa Rica
تیر ۰۷, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ ژاپن Japan ژاپن Japan 0 - 1 لهستان Poland لهستان Poland
۶:۳۰ ب.ظ سنگال Senegal سنگال Senegal 0 - 1 کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia
۱۰:۳۰ ب.ظ انگلیس England انگلیس England 0 - 1 بلژیک Belgium بلژیک Belgium
۱۰:۳۰ ب.ظ پاناما Panama پاناما Panama 1 - 2 تونس Tunisia تونس Tunisia
یک هشتم نهایی(دور Round of 16)جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
تیر ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 4 - 3 آرژانتین Argentina آرژانتین Argentina
۱۰:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay 2 - 1 پرتغال Portugal پرتغال Portugal
تیر ۱۰, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ اسپانیا Spain اسپانیا Spain 1 - 1 روسیه RUSSIA
۱۰:۳۰ ب.ظ کرواسی Croatia کرواسی Croatia 1 - 1 دانمارک Denmark دانمارک Denmark
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 2 - 0 مکزیک Mexico مکزیک Mexico
۱۰:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 3 - 2 ژاپن Japan ژاپن Japan
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ سوئد Sweden سوئد Sweden 1 - 0 سوئیس Switzerland سوئیس Switzerland
۱۰:۳۰ ب.ظ کلمبیا Colombia کلمبیا Colombia 1 - 1 انگلیس England انگلیس England
یک چهارم نهایی Quarter-finals
تیر ۱۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ اروگوئه Uruguay اروگوئه Uruguay 0 - 2 فرانسه France فرانسه France
۱۰:۳۰ ب.ظ برزیل Brazil برزیل Brazil 1 - 2 بلژیک Belgium بلژیک Belgium
تیر ۱۶, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ سوئد Sweden سوئد Sweden 0 - 2 انگلیس England انگلیس England
۱۰:۳۰ ب.ظ روسیه RUSSIA 2 - 2 کرواسی Croatia کرواسی Croatia
نیمه نهایی Semi-finals
تیر ۱۹, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 1 - 0 بلژیک Belgium بلژیک Belgium
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
۱۰:۳۰ ب.ظ کرواسی Croatia کرواسی Croatia 2 - 1 انگلیس England انگلیس England
رده بندی Play-off for third place
تیر ۲۳, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ بلژیک Belgium بلژیک Belgium 2 - 0 انگلیس England انگلیس England
نهایی Final جام جهانی 2018 روسیه FIFA WORLDCUP RUSSIA 97
تیر ۲۴, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب.ظ فرانسه France فرانسه France 4 - 2 کرواسی Croatia کرواسی Croatia