اسکالونی: مسی مثل فدرر است و از بازی او لذت می‌برم

اسکالونی: مسی مثل فدرر است و از بازی او لذت می‌برم