آلمان هم از جام جهانی 2022 خذف شد

آلمان هم از جام جهانی 2022 خذف شد