مورینیو: مستحق پیروزی بودیم اما گلزنی به بهترین دروازه‌بان جهان سخت بود

مورینیو: مستحق پیروزی بودیم اما گلزنی به بهترین دروازه‌بان جهان سخت بود