پیروزی پورتو با گلزنی طارمی مقابل پاکوش ده‌فریرا

پیروزی پورتو با گلزنی طارمی مقابل پاکوش ده‌فریرا