اتلتیکومادرید برد و فاصله‌اش با صدر جدول را کاهش داد

اتلتیکومادرید برد و فاصله‌اش با صدر جدول را کاهش داد