استقبال رایگان عربستان از هواداران جام جهانی ۲۰۲۲

استقبال رایگان عربستان از هواداران جام جهانی ۲۰۲۲