فروش بلیت بازی دوستانه تیم‌‌های مسی و رونالدو در ازای ۲.۵ میلیون یورو

فروش بلیت بازی دوستانه تیم‌‌های مسی و رونالدو در ازای ۲.۵ میلیون یورو