بارسلونا و اتلتیکومادرید در آستانه مصالحه بر سر گریزمان

بارسلونا و اتلتیکومادرید در آستانه مصالحه بر سر گریزمان