والنسیا بهترین بازیکن دیدار افتتاحیه جام ۲۲

والنسیا بهترین بازیکن دیدار افتتاحیه جام ۲۲