اعتراض دانمارکی‌ها به میزبانی قطر از جام جهانی با رونمایی از پیراهن جدیدشان

اعتراض دانمارکی‌ها به میزبانی قطر از جام جهانی با رونمایی از پیراهن جدیدشان