اینزاگی برای استفاده از لائوتارو مقابل بارسلونا ریسک نمی‌کند

اینزاگی برای استفاده از لائوتارو مقابل بارسلونا ریسک نمی‌کند