قطر میزبان مسابقات انتخابی فوتبال المپیک ۲۰۲۴ شد - رد درخواست ایران و عربستان

قطر میزبان مسابقات انتخابی فوتبال المپیک ۲۰۲۴ شد -  رد درخواست ایران و عربستان