توقف منچسترسیتی ۱۰ نفره و شکست یوونتوس

توقف منچسترسیتی ۱۰ نفره و شکست یوونتوس